CLUBKLASSEMENT REGLEMENT VMF


Clubevenementen: Als club proberen wij natuurlijk de leden bijeen te brengen. We hebben in de eerste plaats
dezelfde hobby en dat is motorrijden. Bijna iedereen kent iedereen en we wensen dit zo te houden. Meer zelfs, we
willen dit zelfs verbeteren en daarom zijn er bepaalde evenementen en ritten die bedoeld zijn om de groepsgeest
te versterken. Daar dit nog steeds het belangrijkste is in onze club geven wij bij deelname aan dergelijke
evenementen (clubevenementen) zomaar eventjes 250km voor het clubklassement. En daarvoor hoeft niet altijd de
motor buiten gehaald te worden. De aanduiding van clubevenement gebeurd in het clubmagazine.
TA West-Vlaanden (VOORKEURSTREFFEN) :Deze treffens komen op volgende manier in aanmerking voor de
clubkilometers:
- alleen inschrijven = kilometers heen & terug
- inschrijven + rondrit = kilometers heen & terug, kilometers rondrit, plus 200 km extra omwille
voorkeurstreffen
.
OBVV (STERTREFFEN) : Deze treffens komen op volgende manier in aanmerking voor de clubkilometers:
- alleen inschrijving = kilometers heen & terug
- inschrijving + rondrit = kilometers heen & terug, kilometers rondrit, plus 100 km extra omwille
stertreffen.
Noot: De extra kilometers die men krijgt voor het rijden van de voorgaande treffens, zijn bedoeld om de leden
aan te moedigen om juist deze ritten te rijden daar de voorkeur naar deze treffens uitgaat. Het is naar deze
clubs & organisaties dat wij onze naambekendheid willen uitdragen. We verplichten niemand bepaalde treffens te
rijden maar we geven deze extra kilometers om iedereen aan te moedigen deze ritten te rijden.
TA Oost-Vlaanderen & VMF: Deze treffens komen op volgende manier in aanmerking voor de clubkilometers:
- alleen inschrijving = kilometers heen & terug
- inschrijving + rondrit = kilometers heen & terug, kilometers rondrit.
Noot: Deze organisaties hebben onze steun zonder specifiek enige voorkeur te genieten. Om deze reden tellen
de
kilometers heen & terug wanneer er enkel inschrijving is. Er worden geen extra kilometers gegeven voor deze
treffens.
Speciale treffens & evenementen: Er zijn bepaalde treffens & organisaties die niet voorkomen op de kalenders
van voorgaande treffens. Nochtans hebben ze onze bijzondere steun en aandacht. Deze kunnen gemarkeerd worden
als voorkeurs- of stertreffen. Dan worden de kilometers ook geteld zoals beschreven hiervoor bij de TA West-
Vlaanderen & OBVV. De aanduiding als voorkeurs- of stertreffen gebeurd in het clubblad.
Andere treffens & organisaties: Wij weten dat er nog andere organisaties en treffens zijn die niet in aanmerking
komen voor TA West of Oost-Vlaanderen, VMF of OBVV. Wij weten dat er zoiets bestaat als BM, BMB, Tour du
Liege en nog andere. Hoewel zij onze sympathie hebben gaat onze voorkeur niet naar deze treffens. Wij willen
echter iedereen de kans geven om het treffen te rijden dat hijzelf verkiest en daarom komen deze treffens en de
vrije treffens ook in aanmerking voor het clubklassement. Wij moeten echter wel opmerken dat voor deze treffens
de rondrit gereden moet worden om in aanmerking te komen. EEN INSCHRIJVING ALLEEN TELT NIET. Dit
betekent dat men zich moet inschrijven, de rondrit rijden & dan zal men de kilometers heen & terug krijgen alsook
de kilometers van de rondrit.
Buitenlandse treffens + klassement passagiers: Buitenlandse treffens worden niet opgenomen in het
clubklassement. Dit zou niet eerlijk zijn tegenover degene die regelmatig rijden in Belgie en die bijdragen tot onze
naambekendheid. Daar wij een kleine club zijn kunnen wij op heden geen apart klassement maken voor
buitenlandse ritten. Hetzelfde geldt voor een apart klassement voor de passagiers. Momenteel kan het nog niet
maar we blijven echter de nodige inspanningen leveren om aan ieders wensen te voldoen. Voor de passagiers tellen
dezelfde regels als voor de motards. Zij worden opgenomen in het gewone klassement.
Belangrijke noot: Wij verwijzen naar het clubmagazine waarin steeds zal gepoogd worden om de gegevens van de
verschillende treffens van TA West-Vlaanderen, TA Oost-Vlaanderen, VMF & Open Beker te verzamelen.
Daarbij
zullen wij steeds vermelden welk soort treffen het is. Ook de clubevenementen zullen gemeld worden in het
clubmagazine. Dus raadpleeg je clubblad. Moesten wij door omstandigheden een treffen of organisatie vergeten
gelieven ons in te lichten dan proberen wij dit zo spoedig mogelijk recht te zetten. Wij zijn namelijk ook mensen
en kunnen ook wel eens missen. Succes aan allen.