Regelment Luikse wisselbeker:


DE "LUIKSE WISSELBEKER" - REGLEMENT 2012
- De "Luikse Wisselbeker" is een organizatie van de afdeling voor het Motorrijden in de Vrije Tijd der Provinciale Afdeling BMB van Luik.

- De "Wisselbeker" staat open voor alle clubs, aangesloten en vrije, en alle piloten en passagiers, leden van een club of individuelen.

- Alle motortreffens, georganizeerd in de provincie Luik en opgenomen op de kalender van de "Luikse Wisselbeker" tellen mee voor het opmaken van de klassementen.

- De passagiers welke regelmatig ingeschreven zijn, ttz. die het deelnemingsrecht betaalden, tellen mee voor het opmaken van de klassementen van de "Luikse Wisselbeker".

- De verschillende klassementen zijn :

1. HET INDIVIDUEEL KLASSEMENT PILOTEN
De punten welke een piloot kan verdienen per treffen zijn als volgt : de punten/km heen en terug van de zetel van zijn club naar de zetel van de organizerende club en de afstand van de rondrit, indien hij (of zij) daaraan deelgenomen heeft.

2. HET INDIVIDUEEL KLASSEMENT PASSAGIERS
De punten welke een duo kan verdienen per treffen zijn als volgt : de punten/km heen en terug van de zetel van zijn club naar de zetel van de organizerende club en de afstand van de rondrit, indien hij (of zij) daaraan deelgenomen heeft.

3. HET KLASSEMENT INTERCLUB
De punten die aan een club zullen toegekend worden door deelname aan het treffen zijn de totalen verdiend de piloten en de passagiers van deze club, zoals voorzien in de punten 1 en 2.

4. HET KLASSEMENT VAN DE REGELMATIGHEID
- Dit klassement is bedoeld om de piloten en passagiers van de clubs van de provincie Luik te belonen die deelnemen aan al de treffens en rondritten die voorzien zijn in de "Luikse Wisselbeker", op uitzondering van de rondrit die hun eigen club organizeert.

- De nationale piloten en passagiers die deelnemen aan al de treffens en rondritten die voorzien zijn in de "Luikse Wisselbeker" en die niet geklasseerd zijn onder de 5 eerste krijgen de speciale regelmatigheid prijs.

- De tussenstanden van het klassement zullen medegedeeld worden na iedere concentratie welke in aanmerking komt voor de "Luikse Wisselbeker".

- De prijzenuitreiking van de "Luikse Wisselbeker" zal doorgaan ter gelegenheid van het Luikse treffen in het algemeen genoemd "Luikse Wisselbeker". Deze concentratie telt evenwel reeds voor het klassement van de "Luikse Wisselbeker" voor het komend jaar.

- De prijzenuitreiking omvat volgende trofeeën :
- de 10 bestgeplaatste clubs
- de eerste 3 clubs van de provincie Luik wanneer deze niet geklasseerd zijn in de eerste 10.
- de 5 bestgeplaatste piloten
- de 5 bestgeplaatste passagiers
- de piloten en de passagiers van de clubs van de Luikse provincie die het totaal der punten verdiend hebben in het klassement van de regelmatigheid.
- de nationale piloten en passagiers die het totaal der punten verdiend hebben in het klassement van de regelmatigheid en dewelke niet geklasseerd zijn bij de eerste 5.

Voor alle bijkomende informatie kan men zich wenden tot :
J.P. SEPULT – GSM : 0495/249.765 – Tél/Fax : 04/239.26.37 – jpsepult@skynet.be
V.FOUAT – GSM : 0496/866.606 – Tél/Fax : 04/239.26.37 – vfouat@skynet.be
http://challengeliegeois.cjb.net